Приказ на резултати за 1 инвеститор


0,01 милиони €

Спомен дом на Мајка Тереза

Во пресрет на 100-годишнината од нејзиното раѓање, во јануари 2009 година свечено беше отворен Спомен домот на Мајка Тереза.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Спомен дом на Мајка Тереза 6.972 € 428.808 ден.
Вкупно: 6.972 428.808 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 6.972 € 428.808 ден.
Вкупно: 6.972 428.808 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Н.У. Спомен куќа на Мајка Тереза 6.972 € 428.808 ден.
Вкупно: 6.972 428.808 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 4.990 € 306.903 ден.
2 Бато енд Дивајн Графикс ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (останато) 1.982 € 121.905 ден.
Вкупно: 6.972 428.808 ден.