Приказ на резултати за 1 инвеститор


16,22 милиони €

Министерство за финансии (Палата 23 октомври)

Новиот објект на Министерството за финансии, наречен Палата „23 Октомври“, е пуштен во употреба во август 2014 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Министерство за финансии (Палата 23 октомври) 16.219.764 € 997.515.469 ден.
2 Стар театар 70.201 € 4.317.353 ден.
Вкупно: 16.289.965 1.001.832.822 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 16.289.965 € 1.001.832.822 ден.
Вкупно: 16.289.965 1.001.832.822 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за финансии 16.289.965 € 1.001.832.822 ден.
Вкупно: 16.289.965 1.001.832.822 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ЛСГ билдинг солушнс ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 15.483.902 € 952.260.000 ден.
2 Енергоплан Инженеринг ДОО - Скопје (останато) 287.805 € 17.700.000 ден.
3 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 150.442 € 9.252.165 ден.
4 Технокооп ДОО Скопје (останато) 94.976 € 5.841.000 ден.
5 Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии (останато) 92.098 € 5.664.000 ден.
6 Страбаг АГ (Strabag AG) (градежна фирма) 70.201 € 4.317.353 ден.
7 Офис и КО ДОО увоз-извоз Скопје (останато) 47.477 € 2.919.850 ден.
8 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 28.320 € 1.741.680 ден.
9 Делта - Ал ДООЕЛ - Скопје (останато) 12.539 € 771.130 ден.
10 Семи ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш (останато) 11.435 € 703.280 ден.
11 Жикол ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица (градежна фирма) 6.174 € 379.695 ден.
12 Мове Оне Интернатионал ДООЕЛ - Скопје (останато) 4.596 € 282.669 ден.
Вкупно: 16.289.965 1.001.832.822 ден.