Приказ на резултати за 1 изведувач


12,34 милиони €

Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација

Новата административна зграда на ЈП „Водовод и канализација“ која се гради под скопското Кале, веднаш до новата Градска куќа е во доминатниот архитектонски стил на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 12.340.309 € 758.929.001 ден.
2 Македонска филхармонија 6.712.338 € 412.808.815 ден.
3 Плоштад Скендербег 1.244.030 € 76.507.831 ден.
Вкупно: 20.296.677 1.248.245.647 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 19.052.647 € 1.171.737.816 ден.
2 Плоштад 1.244.030 € 76.507.831 ден.
Вкупно: 20.296.677 1.248.245.647 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈП Водовод и канализација - Скопје 12.340.309 € 758.929.001 ден.
2 Министерство за култура 6.712.338 € 412.808.815 ден.
3 Општина Чаир 1.244.030 € 76.507.831 ден.
Вкупно: 20.296.677 1.248.245.647 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 20.296.677 € 1.248.245.647 ден.
Вкупно: 20.296.677 1.248.245.647 ден.