Приказ на резултати за 1 изведувач


4,39 илјади €

Фонтана на плоштад Македонија

Површинската фонтана на просторот помеѓу Камениот мост и споменикот „Воин на коњ“ на плоштадот „Македонија“ е пуштена во употреба во јуни 2015.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фонтана на плоштад Македонија 4.390 € 270.004 ден.
Вкупно: 4.390 270.004 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фонтана 4.390 € 270.004 ден.
Вкупно: 4.390 270.004 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 4.390 € 270.004 ден.
Вкупно: 4.390 270.004 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп (автор) 4.390 € 270.004 ден.
Вкупно: 4.390 270.004 ден.