Приказ на резултати за 1 изведувач


0,03 милиони €

Факултет за физичка култура (ФФК)

Новата зграда на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје е лоцирана во кампусот на скопскиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за физичка култура (ФФК) 28.767 € 1.769.174 ден.
Вкупно: 28.767 1.769.174 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 28.767 € 1.769.174 ден.
Вкупно: 28.767 1.769.174 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за образование и наука 28.767 € 1.769.174 ден.
Вкупно: 28.767 1.769.174 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Идеја Плус, Татјана ДООЕЛ увоз-извоз (автор) 28.767 € 1.769.174 ден.
Вкупно: 28.767 1.769.174 ден.