Приказ на резултати за 1 изведувач


0,03 милиони €

Министерство за надворешни работи (МНР)

Новата зграда на МНР е свечено пуштена во употреба во октомври 2012 година, а почна да се гради во април 2010.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Министерство за надворешни работи (МНР) 32.464 € 1.996.560 ден.
Вкупно: 32.464 1.996.560 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 32.464 € 1.996.560 ден.
Вкупно: 32.464 1.996.560 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 32.464 € 1.996.560 ден.
Вкупно: 32.464 1.996.560 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Проминг Стојановски Благоја - Струга (останато) 32.464 € 1.996.560 ден.
Вкупно: 32.464 1.996.560 ден.