Приказ на резултати за 1 изведувач


0,02 милиони €

Спомен дом на Мајка Тереза

Во пресрет на 100-годишнината од нејзиното раѓање, во јануари 2009 година свечено беше отворен Спомен домот на Мајка Тереза.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Спомен дом на Мајка Тереза 19.962 € 1.227.672 ден.
2 Стар театар 5.740 € 353.000 ден.
Вкупно: 25.702 1.580.672 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 25.702 € 1.580.672 ден.
Вкупно: 25.702 1.580.672 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 25.702 € 1.580.672 ден.
Вкупно: 25.702 1.580.672 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Перпетум мобиле Секјурити ДООЕЛ (останато) 25.702 € 1.580.672 ден.
Вкупно: 25.702 1.580.672 ден.