Приказ на резултати за 1 изведувач


0,16 милиони €

Подземна гаража - МОБ

Изградбата на подземната гаража на две нивоа кај Македонската опера и балет (МОБ) доцни речиси две години.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Подземна гаража - МОБ 160.683 € 9.882.028 ден.
Вкупно: 160.683 9.882.028 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Подземна гаража 160.683 € 9.882.028 ден.
Вкупно: 160.683 9.882.028 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 160.683 € 9.882.028 ден.
Вкупно: 160.683 9.882.028 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Електро хаус ДОО Скопје (останато) 160.683 € 9.882.028 ден.
Вкупно: 160.683 9.882.028 ден.