Приказ на резултати за 1 изведувач


0,04 милиони €

Фасада на Министерство за правда

По три години реконструкција, во пролетта 2015, новата неокласична ја замени старата фасада на Министерството за правда во центарот на Скопје, над некогашниот ресторан „Мекдоналдс“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Министерство за правда 38.374 € 2.360.000 ден.
Вкупно: 38.374 2.360.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 38.374 € 2.360.000 ден.
Вкупно: 38.374 2.360.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за правда 38.374 € 2.360.000 ден.
Вкупно: 38.374 2.360.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Шенција ДОО Форли Италија (останато) 38.374 € 2.360.000 ден.
Вкупно: 38.374 2.360.000 ден.