Приказ на резултати за 1 изведувач


0,32 милиони €

Македонска филхармонија

Новата зграда на Македонската филхармонија почна да се гради во март 2009 година, а нејзиното отворање се случи 8 години подоцна во мај 2017.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Македонска филхармонија 324.593 € 19.962.500 ден.
Вкупно: 324.593 19.962.500 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 324.593 € 19.962.500 ден.
Вкупно: 324.593 19.962.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 324.593 € 19.962.500 ден.
Вкупно: 324.593 19.962.500 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Мулер ББМ Интернешнл (Muller - BBM international Gmbh Robert) (останато) 324.593 € 19.962.500 ден.
Вкупно: 324.593 19.962.500 ден.