Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Порта Македонија
6,25 милиони €

Најголем изведувач

ГД Гранит АД Скопје
4,97 милиони €

Најголем инвеститор

Министерство за култура
6,25 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Порта Македонија 6.248.520 € 384.283.999 ден.
Вкупно: 6.248.520 384.283.999 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Порта 6.248.520 € 384.283.999 ден.
Вкупно: 6.248.520 384.283.999 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 6.248.520 € 384.283.999 ден.
Вкупно: 6.248.520 384.283.999 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 4.969.352 € 305.615.135 ден.
2 Десигн Фaнтаси (градежна фирма) 904.482 € 55.625.624 ден.
3 Валентина Стевановска (автор) 304.000 € 18.696.000 ден.
4 Секјурити Груп Сервисис ДООЕЛ (останато) 32.388 € 1.991.840 ден.
5 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 23.024 € 1.416.000 ден.
6 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 8.130 € 500.000 ден.
7 Студио Ин ДООЕЛ Скопје (останато) 5.372 € 330.400 ден.
8 Тусен Круп Елеватори, Србија (ThyssenKrupp Elevatori) (останато) 1.772 € 109.000 ден.
Вкупно: 6.248.520 384.283.999 ден.