Приказ на резултати за 1 инвеститор


18,55 милиони €

Телекомуникациска кула на Водно

Поставувањето на камен темелникот на Антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Македонија свечено беше одбележан во октомври 2013 година, во присуство на премиерот Никола Груевски.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Телекомуникациска кула на Водно 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Агенција за електронски комуникации 11.486.234 € 706.403.366 ден.
3 Палата „Панко Брашнаров“ 88.666 € 5.452.957 ден.
Вкупно: 30.121.989 1.852.502.323 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Зграда 11.574.900 € 711.856.323 ден.
Вкупно: 30.121.989 1.852.502.323 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Агенција за електронски комуникации 30.121.989 € 1.852.502.323 ден.
Вкупно: 30.121.989 1.852.502.323 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.