Приказ на резултати за 1 инвеститор


0,23 милиони €

ГТЦ

Според плановите, вклучувањето на Градскиот трговски центар во концептот на „Скопје 2014“ подразбира негово целосно затворање, нова фасада, изградба на уште еден кат, изградба на куполи и поставување скулптури на покривот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 ГТЦ 230.244 € 14.160.000 ден.
Вкупно: 230.244 14.160.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 230.244 € 14.160.000 ден.
Вкупно: 230.244 14.160.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 АД Градски Трговски Центар 230.244 € 14.160.000 ден.
Вкупно: 230.244 14.160.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 230.244 € 14.160.000 ден.
2 Жарко Чаушевски (автор) ден.
3 Филип Богатинов (автор) ден.
Вкупно: 230.244 14.160.000 ден.