Приказ на резултати за 1 инвеститор


21,38 милиони €

Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација

Новата административна зграда на ЈП „Водовод и канализација“ која се гради под скопското Кале, веднаш до новата Градска куќа е во доминатниот архитектонски стил на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 21.377.662 € 1.314.726.240 ден.
Вкупно: 21.377.662 1.314.726.240 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 21.377.662 € 1.314.726.240 ден.
Вкупно: 21.377.662 1.314.726.240 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈП Водовод и канализација - Скопје 21.377.662 € 1.314.726.240 ден.
Вкупно: 21.377.662 1.314.726.240 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 12.340.309 € 758.929.001 ден.
2 Алдинг - Инжинеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 8.714.952 € 535.969.565 ден.
3 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 216.873 € 13.337.674 ден.
4 Прима Инжинеринг ДОО Скопје (останато) 53.724 € 3.304.000 ден.
5 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 51.805 € 3.186.000 ден.
Вкупно: 21.377.663 1.314.726.240 ден.