Приказ на резултати за 1 инвеститор


2,11 милиони €

Музеј на македонска борба

Музејот на македонската борба се наоѓа на левиот брег од реката Вардар и се препознава како еден од доминантните објекти во рамките на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Музеј на македонска борба 2.110.940 € 129.822.831 ден.
2 Порта Македонија 65.006 € 3.997.841 ден.
Вкупно: 2.175.946 133.820.672 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 2.110.940 € 129.822.831 ден.
2 Порта 65.006 € 3.997.841 ден.
Вкупно: 2.175.946 133.820.672 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 НУ Музеј на македонска борба за државност и самостојност 2.175.946 € 133.820.672 ден.
Вкупно: 2.175.946 133.820.672 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Специјална опрема ДОО Скопје (останато) 1.049.413 € 64.538.920 ден.
2 Десигн Фaнтаси (градежна фирма) 611.277 € 37.593.514 ден.
3 Секјурити Груп Сервисис ДООЕЛ (останато) 140.278 € 8.627.108 ден.
4 Коди ДОО Скопје (останато) 125.203 € 7.700.000 ден.
5 ЕКОТ ГАРД ДОО (останато) 92.285 € 5.675.523 ден.
6 Печатница Европа 92 ДООЕЛ (останато) 26.658 € 1.639.491 ден.
7 Лариса Бондаренко (автор) 26.016 € 1.600.000 ден.
8 Ланд сервис ДОЕЛ (останато) 25.299 € 1.555.896 ден.
9 Алексеј Кулаков (автор) 19.512 € 1.200.000 ден.
10 Марјан Нечак (автор) 18.478 € 1.136.417 ден.
11 Наталија Папирна (автор) 16.260 € 1.000.000 ден.
12 Синиша Стефановиќ Кашавелски (автор) 8.060 € 495.718 ден.
13 Кирил Ефремов (автор) 6.410 € 394.240 ден.
14 Александар Станкоски (автор) 3.411 € 209.790 ден.
15 Гоце Трајковски (автор) 2.146 € 132.000 ден.
16 Константин Качев (автор) 1.591 € 97.827 ден.
17 Стефан Хаџи Николов (автор) 976 € 60.000 ден.
18 Ставре Димитров (автор) 976 € 60.000 ден.
19 Павле Кузмановски (автор) 972 € 59.784 ден.
20 Милан Андов (автор) 723 € 44.444 ден.
Вкупно: 2.175.944 133.820.672 ден.