Приказ на резултати за 1 инвеститор


5,73 милиони €

Фасада на Министерство за транспорт

Реконструкцијата и надградбата на зградата на Министерството за траспорт, на влезот на Старата чаршија, на плоштадот „Филип Втори“ е во завршна фаза.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Министерство за транспорт 5.731.712 € 352.500.310 ден.
Вкупно: 5.731.712 352.500.310 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 5.731.712 € 352.500.310 ден.
Вкупно: 5.731.712 352.500.310 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за транспорт 5.731.712 € 352.500.310 ден.
Вкупно: 5.731.712 352.500.310 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 5.593.347 € 343.990.816 ден.
2 Градежен факултет (останато) 64.984 € 3.996.500 ден.
3 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 56.122 € 3.451.500 ден.
4 Евро консалтинг Скопје (останато) 10.959 € 674.000 ден.
5 Хидро градежен инженеринг ДОО - Скопје (останато) 3.837 € 236.000 ден.
6 Топлификација одржување АД (останато) 2.463 € 151.494 ден.
Вкупно: 5.731.712 352.500.310 ден.