Приказ на резултати за 1 инвеститор


0,23 милиони €

Стар театар

По неколку години одложување, како дел од проектот „Скопје 2014“, објектот на Стариот театар беше свечено отворен во 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стар театар 226.017 € 13.900.061 ден.
Вкупно: 226.017 13.900.061 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 226.017 € 13.900.061 ден.
Вкупно: 226.017 13.900.061 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 НУ Македонски народен театар - Скопје 226.017 € 13.900.061 ден.
Вкупно: 226.017 13.900.061 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Светлост театар ДОО Белград (градежна фирма) 126.710 € 7.792.651 ден.
2 МГИ Инвест ЛТД ДОО Скопје (градежна фирма) 79.144 € 4.867.382 ден.
3 Страбаг АГ (Strabag AG) (градежна фирма) 20.163 € 1.240.028 ден.
Вкупно: 226.017 13.900.061 ден.