Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
0,16 милиони €

Рингишпил

Вртелешката, каруселот или рингишпилот е поставена на кејот на Вардар меѓу Камениот и мостот „Око“ во април 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Рингишпил 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 162.600 9.999.910 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 162.600 9.999.910 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈП Паркови и зеленило 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 162.600 9.999.910 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Технометал - Вардар извоз-увоз Скопје (останато) 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 162.600 9.999.910 ден.