Приказ на резултати за 1 инвеститор


13,14 милиони €

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

Неколку месеци во тајност се чуваше изгледот на новата зграда на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на скопскиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) 13.142.406 € 808.257.978 ден.
2 Факултет за физичка култура (ФФК) 7.108.599 € 437.178.856 ден.
Вкупно: 20.251.005 1.245.436.834 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 20.251.005 € 1.245.436.834 ден.
Вкупно: 20.251.005 1.245.436.834 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за образование и наука 20.251.005 € 1.245.436.834 ден.
Вкупно: 20.251.005 1.245.436.834 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бетон - Штип (градежна фирма) 19.850.593 € 1.220.811.444 ден.
2 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 305.073 € 18.762.000 ден.
3 ЕОС КОНСАЛТИНГ (останато) 56.817 € 3.494.216 ден.
4 Идеја Плус, Татјана ДООЕЛ увоз-извоз (автор) 28.767 € 1.769.174 ден.
5 Жарко Чаушевски (автор) 9.756 € 600.000 ден.
Вкупно: 20.251.006 1.245.436.834 ден.