Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
8,28 милиони €

Воин на коњ

Споменикот на Александар Македонски, официјално „Воин на коњ“ е парадигма на целиот потфат наречен „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Воин на коњ 8.280.282 € 509.237.358 ден.
2 Катна гаража Судска палата 5.744.163 € 353.266.000 ден.
3 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 5.702.245 € 350.688.094 ден.
4 Плоштад Пресвета Богородица 4.817.317 € 296.264.979 ден.
5 Воин (Филип II) 4.444.569 € 273.341.000 ден.
6 Мост Око 2.750.107 € 169.131.603 ден.
7 Паднати херои за Македонија 2.361.438 € 145.228.451 ден.
8 Мост на уметноста 2.342.194 € 144.044.960 ден.
9 Првото заседание на АСНОМ 1.667.265 € 102.536.822 ден.
10 Цар Самуил 1.478.659 € 90.937.500 ден.
11 Колонада 1.401.126 € 86.169.245 ден.
12 Јустинијан I 1.336.518 € 82.195.827 ден.
13 Два лава на мостот Гоце Делчев - десно 1.311.907 € 80.682.250 ден.
14 Два лава на мостот Гоце Делчев - лево 1.273.150 € 78.298.750 ден.
15 Основачи на Македонската Револуционерна Организација 1.235.461 € 75.980.838 ден.
16 Гемиџии 1.234.734 € 75.936.111 ден.
17 Одржување, илуминација и останати трошоци 1.213.978 € 74.659.664 ден.
18 Даме Груев и Гоце Делчев 1.153.089 € 70.915.000 ден.
19 Никола Карев 883.065 € 54.308.500 ден.
20 Методија Андонов Ченто 868.720 € 53.426.275 ден.
21 Две фонтани во Вардар 831.488 € 51.136.518 ден.
22 Постаменти 753.427 € 46.335.755 ден.
23 Св.Климент и Наум 674.992 € 41.512.025 ден.
24 Св.Кирил и Методиј 664.402 € 40.860.735 ден.
25 Скулптури на мост Око 648.724 € 39.896.500 ден.
26 Карпош 630.939 € 38.802.771 ден.
27 Скулптури на Мост на уметноста 583.521 € 35.886.518 ден.
28 Васил Чакаларов 542.347 € 33.354.312 ден.
29 Летниковец 351.603 € 21.623.561 ден.
30 Македонски бранители 318.317 € 19.576.480 ден.
31 Питу Гули 272.792 € 16.776.737 ден.
32 Христо Узунов 264.440 € 16.263.054 ден.
33 Христо Татарчев 242.177 € 14.893.888 ден.
34 Павел Шатев 242.177 € 14.893.888 ден.
35 Кузман Јосифовски - Питу 214.921 € 13.217.641 ден.
36 Св.Климент Охридски 190.032 € 11.686.991 ден.
37 Крсте Петков Мисирков 177.318 € 10.905.040 ден.
38 Димитар Поп-Георгиев Беровски 173.811 € 10.689.400 ден.
39 Пјетер Богдани 153.516 € 9.441.205 ден.
40 Неџат Аголи 152.652 € 9.388.105 ден.
41 Јосиф Багери 145.102 € 8.923.785 ден.
42 Димитрија Чуповски 140.021 € 8.611.291 ден.
43 Ѓорѓија Пулески 138.054 € 8.490.300 ден.
Вкупно: 60.006.760 3.690.415.727 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 25.837.241 € 1.588.990.330 ден.
2 Плоштад 14.964.131 € 920.294.073 ден.
3 Катна гаража 5.744.163 € 353.266.000 ден.
4 Скулптура 5.218.427 € 320.933.263 ден.
5 Мост 5.092.302 € 313.176.563 ден.
6 Останато 1.213.978 € 74.659.664 ден.
7 Фонтана 831.488 € 51.136.518 ден.
8 Постамент 753.427 € 46.335.755 ден.
9 Павиљон 351.603 € 21.623.561 ден.
Вкупно: 60.006.760 3.690.415.727 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 60.006.760 € 3.690.415.727 ден.
Вкупно: 60.006.760 3.690.415.727 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 26.374.211 € 1.622.013.980 ден.
2 Фондериа Ф. Маринели (Fonderia F.Marinelli) (леарница) 11.916.325 € 732.854.000 ден.
3 Пјетро Базанти, Италија (Pietro Bazzanti & F.) (леарница) 3.377.317 € 207.705.000 ден.
4 Фондериа Артистика Гуастини (Fonderia Artistica Guastini) (леарница) 3.313.140 € 203.758.092 ден.
5 Валентина Стевановска (автор) 2.337.793 € 143.774.294 ден.
6 РЖ Институт Скопје (леарница) 2.292.408 € 140.983.088 ден.
7 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 1.708.016 € 105.042.999 ден.
8 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 935.729 € 57.547.345 ден.
9 Ламоне Мореда & Клодиенсе (Lamone Moreda & Klodiense Opere Martime di Skutari Antonio) (леарница) 830.135 € 51.053.328 ден.
10 РЖ Институт Скопје (градежна фирма) 579.657 € 35.648.886 ден.
11 Ангел Коруновски (автор) 571.373 € 35.139.449 ден.
12 Жарко Башески (автор) 521.305 € 32.060.267 ден.
13 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 471.801 € 29.015.769 ден.
14 Дарко и Елена Дуковски (автор) 378.416 € 23.272.562 ден.
15 РЦС ДОО (останато) 325.203 € 20.000.000 ден.
16 Томе Серафимоски (автор) 307.176 € 18.891.328 ден.
17 Љеваоница Умјетнина Ујевиќ Загреб (леарница) 300.383 € 18.473.576 ден.
18 Димитар Филиповски (автор) 259.980 € 15.988.775 ден.
19 Томе Аџиевски (автор) 255.197 € 15.694.600 ден.
20 Кирил Мукаетов (автор) 221.616 € 13.629.404 ден.
21 Богоја Анѓелкоски (автор) 214.885 € 13.215.411 ден.
22 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 152.846 € 9.400.000 ден.
23 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 145.641 € 8.956.920 ден.
24 Сокол Цварку (автор) 144.257 € 8.871.782 ден.
25 Константин Јанев (автор) 132.500 € 8.148.750 ден.
26 Борче Димовски (автор) 129.150 € 7.942.725 ден.
27 Слободан Милошевски (автор) 122.111 € 7.509.822 ден.
28 Зоран Тошевски (автор) 118.150 € 7.266.225 ден.
29 МДН обезбедување ДОО Скопје (останато) 117.073 € 7.200.000 ден.
30 Леарница Панко (леарница) 116.761 € 7.180.772 ден.
31 Кристина Пауновска (автор) 116.289 € 7.151.788 ден.
32 Роза Павлеска (автор) 106.599 € 6.555.827 ден.
33 Гоце Наневски (автор) 99.532 € 6.121.237 ден.
34 Војдан Запров (автор) 96.363 € 5.926.344 ден.
35 Перо Кованцалиев (автор) 95.336 € 5.863.139 ден.
36 Исмет Рамиќевиќ (автор) 93.370 € 5.742.256 ден.
37 Миле Брцески (автор) 87.261 € 5.366.529 ден.
38 Сретко Јовановски (автор) 86.005 € 5.289.300 ден.
39 Мирослав Славковиќ (автор) 79.347 € 4.879.863 ден.
40 Љиндита Беќири (автор) 60.370 € 3.712.756 ден.
41 Васил Василев (автор) 60.000 € 3.690.000 ден.
42 Мак Аларм Сервис ДООЕЛ Скопје (останато) 59.572 € 3.663.664 ден.
43 Муамер Садику (автор) 57.118 € 3.512.756 ден.
44 Драган Поповски Дада (автор) 44.992 € 2.767.000 ден.
45 Беди Ибрахим (автор) 41.007 € 2.521.911 ден.
46 Грозданка Каникова (автор) 41.000 € 2.521.500 ден.
47 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 22.000 € 1.353.000 ден.
48 Дарко Дуковски (автор) 22.000 € 1.353.000 ден.
49 Дарко Базерко (автор) 11.000 € 676.500 ден.
50 Сашо Поповски (автор) 11.000 € 676.500 ден.
51 Бранко Конески (автор) 11.000 € 676.500 ден.
52 Боро Митриќески (автор) 11.000 € 676.500 ден.
53 Пуцко Петрол увоз-извоз ДОО, Македонски Брод (останато) 10.146 € 624.000 ден.
54 ДМБ Продуцтион ДООЕЛ Прилеп (останато) 8.130 € 500.000 ден.
55 Занаетчија Леарница Панко Мрчковиќ Панко Мирче Мрчковиќ Скопје (леарница) 4.415 € 271.518 ден.
56 Ин - Пума ДОО Скопје (останато) 1.353 € 83.190 ден.
Вкупно: 60.006.760 3.690.415.727 ден.