Приказ на резултати за 1 изведувач


8,71 милиони €

Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација

Новата административна зграда на ЈП „Водовод и канализација“ која се гради под скопското Кале, веднаш до новата Градска куќа е во доминатниот архитектонски стил на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 8.714.952 € 535.969.565 ден.
2 Фасади во централно градско подрачје 127.777 € 7.858.268 ден.
Вкупно: 8.842.729 543.827.833 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 8.714.952 € 535.969.565 ден.
2 Фасада 127.777 € 7.858.268 ден.
Вкупно: 8.842.729 543.827.833 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 ЈП Водовод и канализација - Скопје 8.714.952 € 535.969.565 ден.
2 Град Скопје 127.777 € 7.858.268 ден.
Вкупно: 8.842.729 543.827.833 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Алдинг - Инжинеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 8.842.729 € 543.827.833 ден.
Вкупно: 8.842.729 543.827.833 ден.