Приказ на резултати за 1 изведувач


0,32 милиони €

Плоштад Филип II (Карпошово востание)

Откако во мај 2012 се постави статуата „Воин“ заедно со сите придружните елементи, дотогашниот плоштад „Карпошово востание“, го доби името на таткото на Александар, Филип Втори.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 324.565 € 19.960.718 ден.
Вкупно: 324.565 19.960.718 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 324.565 € 19.960.718 ден.
Вкупно: 324.565 19.960.718 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 324.565 € 19.960.718 ден.
Вкупно: 324.565 19.960.718 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Изградба - комерц ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (градежна фирма) 324.565 € 19.960.718 ден.
Вкупно: 324.565 19.960.718 ден.