Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,46 милиони €

Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес)

Изградбата на катната гаража „Смилевски конгрес“, кај Музејот на холокаустот, е почната во февруари 2013 и сѐ уште не е пуштена во употреба.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража кај Музејот на холокаустот (Смилевски конгрес) 462.115 € 28.420.045 ден.
Вкупно: 462.115 28.420.045 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 462.115 € 28.420.045 ден.
Вкупно: 462.115 28.420.045 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката 462.115 € 28.420.045 ден.
Вкупно: 462.115 28.420.045 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Сциентиа срл (градежна фирма) 462.115 € 28.420.045 ден.
Вкупно: 462.115 28.420.045 ден.