Приказ на резултати за 1 изведувач


1,50 милиони €

Мост Око

Мостот „Око“ е пешачки мост, изграден веднаш до Камениот мост и го поврзува кејот со Археолошкиот музеј и Уставниот суд.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Мост Око 1.504.824 € 92.546.647 ден.
2 Стар театар 1.490.802 € 91.684.298 ден.
3 Катна гаража Тодор Александров 906.218 € 55.732.410 ден.
4 Постаменти 203.193 € 12.496.352 ден.
Вкупно: 4.105.037 252.459.707 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Мост 1.504.824 € 92.546.647 ден.
2 Зграда 1.490.802 € 91.684.298 ден.
3 Катна гаража 906.218 € 55.732.410 ден.
4 Постамент 203.193 € 12.496.352 ден.
Вкупно: 4.105.037 252.459.707 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 1.708.016 € 105.042.999 ден.
2 Министерство за култура 1.490.802 € 91.684.298 ден.
3 Град Скопје 906.218 € 55.732.410 ден.
Вкупно: 4.105.036 252.459.707 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 4.105.036 € 252.459.707 ден.
Вкупно: 4.105.036 252.459.707 ден.