Приказ на резултати за 1 изведувач


0,49 милиони €

Телекомуникациска кула на Водно

Поставувањето на камен темелникот на Антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Македонија свечено беше одбележан во октомври 2013 година, во присуство на премиерот Никола Груевски.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Телекомуникациска кула на Водно 486.179 € 29.900.000 ден.
2 Собрание - куполи и реконструкција 63.697 € 3.917.384 ден.
3 Агенција за електронски комуникации 39.633 € 2.437.460 ден.
4 Кривичен суд 18.228 € 1.121.000 ден.
5 Стар театар 5.727 € 352.230 ден.
Вкупно: 613.464 37.728.074 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 486.179 € 29.900.000 ден.
2 Зграда 127.286 € 7.828.074 ден.
Вкупно: 613.465 37.728.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Агенција за електронски комуникации 525.812 € 32.337.460 ден.
2 Собрание на РМ 63.697 € 3.917.384 ден.
3 Министерство за правда 18.228 € 1.121.000 ден.
4 Министерство за култура 5.727 € 352.230 ден.
Вкупно: 613.464 37.728.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 613.465 € 37.728.074 ден.
Вкупно: 613.465 37.728.074 ден.