Приказ на резултати за 1 изведувач


2,56 милиони €

Стар театар

По неколку години одложување, како дел од проектот „Скопје 2014“, објектот на Стариот театар беше свечено отворен во 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стар театар 2.558.777 € 157.364.794 ден.
2 Две фонтани во Вардар 830.135 € 51.053.328 ден.
Вкупно: 3.388.912 208.418.122 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 2.558.777 € 157.364.794 ден.
2 Фонтана 830.135 € 51.053.328 ден.
Вкупно: 3.388.912 208.418.122 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 2.558.777 € 157.364.794 ден.
2 Општина Центар 830.135 € 51.053.328 ден.
Вкупно: 3.388.912 208.418.122 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ламоне Мореда & Клодиенсе (Lamone Moreda & Klodiense Opere Martime di Skutari Antonio) (леарница) 3.388.913 € 208.418.122 ден.
Вкупно: 3.388.913 208.418.122 ден.