Приказ на резултати за 1 изведувач


4,42 илјади €

Скулптури на Мост на уметноста

На Мостот на уметноста во должина од осумдесетина метри се поставени 29 скулптури на писатели, композитори и уметници.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптури на Мост на уметноста 4.415 € 271.518 ден.
Вкупно: 4.415 271.518 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 4.415 € 271.518 ден.
Вкупно: 4.415 271.518 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 4.415 € 271.518 ден.
Вкупно: 4.415 271.518 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Занаетчија Леарница Панко Мрчковиќ Панко Мирче Мрчковиќ Скопје (леарница) 4.415 € 271.518 ден.
Вкупно: 4.415 271.518 ден.