Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,03 милиони €

Скулптура „Бик“

Скулптурата „Бик“ е поставена во централното градско подрачје, на улицата „Македонија“ во 2009 година, заедно со уште десетина скулптури кои беа дел од таканаречениот прв или почетен бран на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Бик“ 26.560 € 1.633.440 ден.
2 Скулптура „Градска плажа“ 26.560 € 1.633.440 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 22.000 € 1.353.000 ден.
Вкупно: 75.120 4.619.880 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 75.120 € 4.619.880 ден.
Вкупно: 75.120 4.619.880 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 53.120 € 3.266.880 ден.
2 Општина Центар 22.000 € 1.353.000 ден.
Вкупно: 75.120 4.619.880 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Дарко Дуковски (автор) 75.120 € 4.619.880 ден.
Вкупно: 75.120 4.619.880 ден.