Приказ на резултати за 1 изведувач


0,19 милиони €

Стар театар

По неколку години одложување, како дел од проектот „Скопје 2014“, објектот на Стариот театар беше свечено отворен во 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стар театар 190.042 € 11.687.595 ден.
2 Музеј на македонска борба 43.325 € 2.664.508 ден.
Вкупно: 233.367 14.352.103 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 233.368 € 14.352.103 ден.
Вкупно: 233.368 14.352.103 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 225.307 € 13.856.385 ден.
2 НУ Музеј на македонска борба за државност и самостојност 8.060 € 495.718 ден.
Вкупно: 233.367 14.352.103 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Синиша Стефановиќ Кашавелски (автор) 233.368 € 14.352.103 ден.
Вкупно: 233.368 14.352.103 ден.