Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Стар театар

По неколку години одложување, како дел од проектот „Скопје 2014“, објектот на Стариот театар беше свечено отворен во 2013 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стар театар 14.337 € 881.755 ден.
2 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 25.337 1.558.255 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 14.337 € 881.755 ден.
2 Скулптура 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 25.337 1.558.255 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 14.337 € 881.755 ден.
2 Општина Центар 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 25.337 1.558.255 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Дарко Базерко (автор) 25.337 € 1.558.255 ден.
Вкупно: 25.337 1.558.255 ден.