Приказ на резултати за 1 изведувач


0,03 милиони €

Партерно уредување кај МНР

Партерното уредување кај новата зграда на Министерството за надворешни работи е реконструкција и уредување на кејот на реката Вардар на потегот од Камениот мост до мостот „Слобода“ кај МНР.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Партерно уредување кај МНР 28.000 € 1.722.000 ден.
Вкупно: 28.000 1.722.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 28.000 € 1.722.000 ден.
Вкупно: 28.000 1.722.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 28.000 € 1.722.000 ден.
Вкупно: 28.000 1.722.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Анче Димитриевска Толеска, д.и.а Скопје (автор) 28.000 € 1.722.000 ден.
Вкупно: 28.000 1.722.000 ден.