Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,04 милиони €

Скулптура „Семејство“

Скулптурата „Семејство“ е поставена во централното градско подрачје на улицата „Македонија“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Семејство“ 36.312 € 2.233.200 ден.
Вкупно: 36.312 2.233.200 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 36.312 € 2.233.200 ден.
Вкупно: 36.312 2.233.200 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 36.312 € 2.233.200 ден.
Вкупно: 36.312 2.233.200 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бранко Јакшиќ (автор) 36.312 € 2.233.200 ден.
Вкупно: 36.312 2.233.200 ден.