Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,03 милиони €

Скулптура „Алуминиум“

Скулптурата „Алуминиум“ од авторот Владо Павлески е дел од акцијата на Министерството за култура за поставување 35 скулптури во централното градско подрачје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Алуминиум“ 32.431 € 1.994.520 ден.
Вкупно: 32.431 1.994.520 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 32.431 € 1.994.520 ден.
Вкупно: 32.431 1.994.520 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 32.431 € 1.994.520 ден.
Вкупно: 32.431 1.994.520 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Владо Павлевски (автор) 32.431 € 1.994.520 ден.
Вкупно: 32.431 1.994.520 ден.