Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Скулптура „Починка“

Скулптура „Починка“ од авторот Ангел Нацевски е поставена на кејот на Вардар и е дел од првите зафати во рамките на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Починка“ 10.465 € 643.585 ден.
Вкупно: 10.465 643.585 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 10.465 € 643.585 ден.
Вкупно: 10.465 643.585 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 10.465 € 643.585 ден.
Вкупно: 10.465 643.585 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ангел Нацевски (автор) 10.465 € 643.585 ден.
Вкупно: 10.465 643.585 ден.