Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,02 милиони €

Скулптура „На кафе“

Бронзената скулптура „На кафе“ е поставена во 2009 година, зад хотелот „Холидеј ин“ во рамките на првичниот бран на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Маски“ 21.783 € 1.339.680 ден.
2 Скулптура „На кафе“ 21.783 € 1.339.680 ден.
3 Скулптура „Излет“ 21.783 € 1.339.680 ден.
Вкупно: 65.349 4.019.040 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 65.350 € 4.019.040 ден.
Вкупно: 65.350 4.019.040 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 65.350 € 4.019.040 ден.
Вкупно: 65.350 4.019.040 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ристо Станковски (автор) 65.350 € 4.019.040 ден.
Вкупно: 65.350 4.019.040 ден.