Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
4,59 илјади €

Скулптура „Луѓе - птици“

Композицијата „Луѓе-птици“ на Иван Ивановски ја сочинуваат две скулптури кои стојат на двата столба од некогашната Бурмали џамија.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Луѓе - птици“ 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 4.590 282.306 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 4.590 282.306 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 4.590 282.306 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Иван Ивановски (автор) 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 4.590 282.306 ден.