Приказ на резултати за 1 изведувач


0,02 милиони €

Скулптура „Две форми“

Скулптурата „Две форми“ од авторот Ангел Димовски - Чауш е дел од проектот „Скопје 2014“, кога во 2009 година во централното градско подрачје се поставени десетици скулптури.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Две форми“ 23.906 € 1.470.248 ден.
Вкупно: 23.906 1.470.248 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 23.906 € 1.470.248 ден.
Вкупно: 23.906 1.470.248 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 23.906 € 1.470.248 ден.
Вкупно: 23.906 1.470.248 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ангел Димовски - Чауш (автор) 23.906 € 1.470.248 ден.
Вкупно: 23.906 1.470.248 ден.