Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,02 милиони €

Скулптура „Жена која медитира“

Скулптурата „Жена која медитира“ од авторот Томо Бундовски е дел од првите објекти на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Жена која медитира“ 16.460 € 1.012.260 ден.
Вкупно: 16.460 1.012.260 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 16.460 € 1.012.260 ден.
Вкупно: 16.460 1.012.260 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 16.460 € 1.012.260 ден.
Вкупно: 16.460 1.012.260 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Томо Бундовски (автор) 16.460 € 1.012.260 ден.
Вкупно: 16.460 1.012.260 ден.