Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,10 милиони €

Плоштад Пресвета Богородица

Плоштадот „Пресвета Богородица“ е простор околу истоимената црква помеѓу булеварите „Филип Втори Македонски“ и „Крсте Петков Мисирков“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Пресвета Богородица 96.150 € 5.913.225 ден.
2 Стар театар 45.907 € 2.823.309 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 22.000 € 1.353.000 ден.
4 Скулптура „Балерина“ 13.906 € 855.195 ден.
Вкупно: 177.963 10.944.729 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 96.150 € 5.913.225 ден.
2 Зграда 45.907 € 2.823.309 ден.
3 Скулптура 35.906 € 2.208.195 ден.
Вкупно: 177.963 10.944.729 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 118.150 € 7.266.225 ден.
2 Министерство за култура 59.813 € 3.678.504 ден.
Вкупно: 177.963 10.944.729 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Зоран Тошевски (автор) 177.963 € 10.944.729 ден.
Вкупно: 177.963 10.944.729 ден.