Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Скулптура „Просјак“

„Просјак“ е бронзена скулптура поставена во 2009 на улицата „Македонија“, во првиот бран на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Просјак“ 13.912 € 855.559 ден.
Вкупно: 13.912 855.559 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 13.912 € 855.559 ден.
Вкупно: 13.912 855.559 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 13.912 € 855.559 ден.
Вкупно: 13.912 855.559 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Наташа Божарова (автор) 13.912 € 855.559 ден.
Вкупно: 13.912 855.559 ден.