Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Скулптура „Жена со гитара“

Скулптурата „Жена со гитара“ е поставена во април 2009 година, на почетокот на проектот „Скопје 2014“, кога се поставени над 30 скулптури во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Жена со гитара“ 11.881 € 730.679 ден.
Вкупно: 11.881 730.679 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 11.881 € 730.679 ден.
Вкупно: 11.881 730.679 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 11.881 € 730.679 ден.
Вкупно: 11.881 730.679 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Синиша Новески (автор) 11.881 € 730.679 ден.
Вкупно: 11.881 730.679 ден.