Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,02 милиони €

Скулптура „Жирафа“

Скулптурата „Жирафа“ на Васил Николовски, поставена на просторот пред влезот на Природно-научниот музеј и Зоолошката градина.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Жирафа“ 19.654 € 1.208.712 ден.
Вкупно: 19.654 1.208.712 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 19.654 € 1.208.712 ден.
Вкупно: 19.654 1.208.712 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 19.654 € 1.208.712 ден.
Вкупно: 19.654 1.208.712 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Васил Николовски (автор) 19.654 € 1.208.712 ден.
Вкупно: 19.654 1.208.712 ден.