Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,11 милиони €

Скулптура „Македонија“

Скулптурата „Македонија“, заедно со уште триесетина други, спаѓа во првите поставени објекти од проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Скулптура „Македонија“ 105.747 € 6.503.434 ден.
Вкупно: 105.747 6.503.434 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 105.747 € 6.503.434 ден.
Вкупно: 105.747 6.503.434 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 105.747 € 6.503.434 ден.
Вкупно: 105.747 6.503.434 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Зоран Костовски (автор) 105.747 € 6.503.434 ден.
Вкупно: 105.747 6.503.434 ден.