Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,73 илјади €

Ограда на мост Гоце Делчев

Новата ограда на мостот „Гоце Делчев“ која овој модерен објект го видоизмени во стилот на „Скопје 2014“ е пуштена во употреба во 2011 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ограда на мост Гоце Делчев 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 732 45.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Ограда 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 732 45.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 732 45.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Јован Радевски (автор) 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 732 45.000 ден.