Приказ на резултати за 1 изведувач


0,20 милиони €

Подземна гаража - МОБ

Изградбата на подземната гаража на две нивоа кај Македонската опера и балет (МОБ) доцни речиси две години.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Подземна гаража - МОБ 200.120 € 12.307.400 ден.
2 Фасади во централно градско подрачје 16.117 € 991.200 ден.
Вкупно: 216.237 13.298.600 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Подземна гаража 200.120 € 12.307.400 ден.
2 Фасада 16.117 € 991.200 ден.
Вкупно: 216.237 13.298.600 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 200.120 € 12.307.400 ден.
2 Град Скопје 16.117 € 991.200 ден.
Вкупно: 216.237 13.298.600 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Инком Инженеринг ДООЕЛ (автор) 216.237 € 13.298.600 ден.
Вкупно: 216.237 13.298.600 ден.