Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,10 милиони €

Плоштад Пресвета Богородица

Плоштадот „Пресвета Богородица“ е простор околу истоимената црква помеѓу булеварите „Филип Втори Македонски“ и „Крсте Петков Мисирков“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Пресвета Богородица 96.150 € 5.913.225 ден.
2 Скулптури на Мост на уметноста 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 129.150 7.942.725 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 96.150 € 5.913.225 ден.
2 Скулптура 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 129.150 7.942.725 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 129.150 € 7.942.725 ден.
Вкупно: 129.150 7.942.725 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Борче Димовски (автор) 129.150 € 7.942.725 ден.
Вкупно: 129.150 7.942.725 ден.