Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,32 милиони €

Градска куќа

На 3 јуни 2011 година почна изградбата на Градска куќа за потребите на администрацијата на Град Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Градска куќа 322.399 € 19.827.561 ден.
Вкупно: 322.399 19.827.561 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 322.399 € 19.827.561 ден.
Вкупно: 322.399 19.827.561 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 322.399 € 19.827.561 ден.
Вкупно: 322.399 19.827.561 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Борче Стојковски (автор) 322.399 € 19.827.561 ден.
Вкупно: 322.399 19.827.561 ден.