Приказ на резултати за 1 изведувач


0,21 милиони €

Катна гаража Тодор Александров

Катната гаража „Тодор Александров“ на улица „Даме Груев“ спроти полициската станица „Беко“, е пуштена во употреба со една година задоцнување на 8 септември 2015.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Катна гаража Тодор Александров 208.634 € 12.830.966 ден.
Вкупно: 208.634 12.830.966 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 208.634 € 12.830.966 ден.
Вкупно: 208.634 12.830.966 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 208.634 € 12.830.966 ден.
Вкупно: 208.634 12.830.966 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Љубин Макаровски (претставуван од Градежен Институт Македонија АД) (автор) 208.634 € 12.830.966 ден.
Вкупно: 208.634 12.830.966 ден.