Приказ на резултати за 1 изведувач


0,18 милиони €

Собрание - куполи и реконструкција

Реконструкцијата, доградбата, адаптацијата и надградбата на зградата на Парламентот започна во 2010 година, а заврши во октоври 2016.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Собрание - куполи и реконструкција 182.276 € 11.210.000 ден.
2 Мост Слобода 66.177 € 4.069.867 ден.
3 Плоштад ВМРО 15.484 € 952.260 ден.
Вкупно: 263.937 16.232.127 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 182.276 € 11.210.000 ден.
2 Мост 66.177 € 4.069.867 ден.
3 Плоштад 15.484 € 952.260 ден.
Вкупно: 263.937 16.232.127 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Собрание на РМ 182.276 € 11.210.000 ден.
2 Град Скопје 81.661 € 5.022.127 ден.
Вкупно: 263.937 16.232.127 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Факом, увоз-извоз, А.Д. (автор) 263.937 € 16.232.127 ден.
Вкупно: 263.937 16.232.127 ден.