Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,01 милиони €

Стара учителска школа

Учителската школа е некогашна педагошка образовна установа во кругот на денешната општина Центар во Скопје. Во 1963-та објектот е урнат во катастрофалниот земјотрес.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Стара учителска школа 5.691 € 350.000 ден.
Вкупно: 5.691 350.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 5.691 € 350.000 ден.
Вкупно: 5.691 350.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 5.691 € 350.000 ден.
Вкупно: 5.691 350.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Петар Стошиќ (автор) 5.691 € 350.000 ден.
Вкупно: 5.691 350.000 ден.